حامیان

طراحان ایده هرگز منتشر نمی‌شد؛
مگر با حمایت‌های پُرمهر وسخاوتمندانه‌ی مادی و معنوی دوستان و همراهانی که صمیمانه ایده‌هایمان را پشتیبانی کردند…