سارا حسینی فروتن؛ عضو شورای راهبردی

سارا حسینی فروتن؛ مدیر بخش تحقیق و توسعه و عضو شورای راهبردی نشریه‌ی طراحان ایده

مدیرعامل و بنیان‌گذار برند «ساتن‌دیزاین» در حوزه‌ی طراحی

متولد ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۹ خورشیدی

  • مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه‌ی (R&D) و عضو شورای نویسندگان نشریه‌ی آگاهان ایده
  • معمار و طراح داخلی
  • طراح لباس و استایلیست مُد
  • طراحی و معماری پروژه‌های ویلایی، مسکونی، اداری و تجاری
  • مستندنگار پروژه‌های معماری و اجتماعی
  • محقق و پژوهشگر در زمینه‌ی حفظ بناهای قدیمی بدون ارزش تاریخی در جهت ارزش‌آفرینی و خلق فضاهای کاربردی
  • و…