نوید خواسته؛ سردبیر و صاحب‌امتیاز

نوید خواسته؛ سردبیر، صاحب‌امتیاز و عضو شورای راهبردی نشریه‌ی طراحان ایده

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت بین‌المللی اعلان، طراحان ایده

متولد دهم آبان‌ماه ۱۳۵۸ خورشیدی

فعالیت مطبوعاتی در نشریات مختلفی نظیر:

  • سردبیر و ایده‌پرداز نشریه‌ی آگاهان ایده (در حوزه‌ی معماری)
  • سردبیر و ایده‌پرداز نشریه‌ی نشان‌های ماندگار (در حوزه‌ی معماری و ساخت)
  • سردبیر و بنیان‌گذار نشریه‌ی بام (در حوزه‌ی معماری و ساخت)
  • سردبیر و بنیان‌گذار نشریه‌ی فلت (در حوزه‌ی معماری و ساخت)
  • سردبیر و هم‌بنیان‌گذار نشریه‌ی بین‌المللی سفیر (در حوزه‌ی گردشگری)
  • دبیر عکس و عضو شورای نویسندگان نشریه‌ی گیلگمش (شماره‌ی ۱ و ۲)
  • دبیر بخش محیط زیست هفته‌نامه‌ي پژوهشی آنلاین ایرانشهر (در حوزه‌ی اجتماعی)
  • سردبیر نشریه‌ی میراث شهر (در حوزه‌ی گردشگری شهری)
  • گزارش‌نویسی در حوزه‌ی فرهنگ و هنر در روزنامه‌ی قانون‌آنلاین (پیش از انتشار نسخه‌ی کاغذی)
  • و …