راویان

راویان طراحان ایده

«طراحان ایده» رسانه‌ای بینارشته‌ای‌ست که با هدف توسعه و نشر ایده‌های خلاق در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه گام برداشته و تلاش می‌کند تا با همراهی و هم‌سایگی تعدادی از صاحبان فکر، اندیشه و ایده‌های ناب در حوزه‌های مختلف بر سبک زندگی امروزمان اثرگذار باشد.

هر یک از همراهان «طراحان ایده»، از بهترین‌های حوزه‌ی تخصصی‌شان هستند…

فارغ از دوستان و یاران همیشگی‌مان که همواره کنارمان بوده‌اند و هستند، شورای راهبردی و اتاق ایده‌ی «طراحان ایده» را بر یک ستون پنج نفره بنا کردیم؛ پنج نفر از پنج حوزه…

 

«محمدرضــا کتـابی» عضو شورای راهبردی
«مجید عرفانیان» مدیرمسئول
«نویــد خــــــواستـه» سردبیر و صاحب امتیاز

«رضـــــــا غیـــــــــــابی» عضو شورای راهبردی
«سارا حسینی فروتن» عضو شورای راهبردی