چــــــرا مجــــله؟! در باب ضرورت انتشار نشریات چاپی…

فروش مجلات و روزنامه‌های چاپی، طی سالیان اخیر کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده است. ظهور رسانه‌های آنلاین در کنار گسترش حوزه‌ی نفوذ شبکه‌های اجتماعی متعدد، موجب شده تا میل به خرید نسخه‌ی چاپی مجلات و روزنامه‌ها هر روز کمتر شود…

more